Адиле Имамова

Адиле Юсеинова Имамова – старши учител по география и икономика

Завършила ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методи“ гр. В. Търново , специалност  история и география

Притежава  V професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 1994 год. от 2010 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя