Асине Конедарева

Асине Неджати Конедарева – старши учител по история и цивилизация

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград , специалност история

Притежава  V професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 2005 год. от 2017 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя