Главен учител

Сълзета Атемова Зейнева – работи като учител от 1998 г. В училището е учител по Български език и литература от 2000 година.

Завършила е Великотърновски университет  -първа специалност Български език и литература.

Притежава I професионално-квалификационна степен.

От месец ноември 2009 година е на длъжност главен  учител  по БЕЛ.

Портфолио на учителя