Гюлсуна Башова

Гюлсуна Мехмед Имам- Башова – старши учител по АЕ

Завършила СУ ,,Св. Климент Охридски“ гр. София , специалност Английски език и литература

Притежава  IV професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 1993 год. от 2010 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя