д-р Адем Зейнев

д-р Адем Ибушев Зейнев – работи като учител от 2000 г. В училището е учител по математика и ИТ от 2000 година.

Завършил ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, първа специалност Математика и втора – Информатика

Притежава ОНС Доктор, I професионално-квалификационна степен.

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

Портфолио на учителя