ЗДУД

Д-р Калинка Пейкова Гайтанинчева – Заместник –директор/ помощник-директор, учебна дейност / от 2010 год. до момента/; главен учител / от 2009 до 2010 година / старши учител, начален етап / от 2007 до 2009 /; учител в начален етап / от 1994 до 2007 година/

Завършила ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, първа специалност начална училищна педагогика

Притежава ОНС Доктор, I професионално-квалификационна степен.

От 2010 година е на длъжност заместник – директор, учебна дейност

Портфолио на ЗДУД