Зейнеп Топова

Зейнеп Мехмедова Топова – старши учител по БЗО

Завършила ПУ ,,Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив , специалност биология и химия

Притежава  V професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 2006  год. от 2018 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя