Илвие Моллова

Илвие Ибраимова Моллова – старши учител по БЕЛ

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград , специалност Българска филология

Притежава  IV професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 1999 год. от 2011 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя