Наджибе Ибраим

Наджибе Шеинова Ибраим – учител по ИТ и човекът и природата

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград , специалност  информатика

Притежава  IV професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 2004 год. от 2016 г е на длъжност учител

Портфолио на учителя