Надя Бекярова

Надя Каменова Бекярова – учител по философски цикъл, училищен психолог

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград , специалност психология

Работи в училището от 2017 г

 

 

Портфолио на учителя