Недретка Панева

Недретка Шеипова Панева – старши учител по ФА, ЧП и ТП

Завършила ПУ ,,Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, специалност химия и физика

Притежава  IV професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 1990 год. от 2010 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя