Педагогически съветник

Илвие Ферадова Кокударева – работи като педагогически съветник от 1998 година

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, гр. Благоевград, специалност Психология

Притежава V професионално-квалификационна степен

 

Портфолио на учителя