Силвия Хавальова

Силвия Албенова Хавальова – старши учител АЕ

Завършила ПИ ,,Д. Петров“ гр. Смолян , специалност БЕЛ, АЕ

Притежава V професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 1991 год. от 2010 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя