Сълзета Зейнева

Главен учител в СУ‘‘ Св. Паисий Хилендарски“

Преподавател по български език и литература

Завършила ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност – Българска филология

Образователно-квалификационна степен –магистър

Професионално – квалификационна степен – Първа

Работи като учител от 1992 година, а от учебната 1999/2000 г. в СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица. От 2000 г. работи като главен учител.

Участва в издаване на две книги по повод годишнини на училището:

  • „ 80 години – светско училище в Абланица;
  • „ И слово … и светлина“ – алманах с ученическо творчество по повод 90 години светско училище в с. Абланица.

Оценител на матури последните 6 години.

Национални награди – Почетно отличие „ Неофит Рилски“ от 2015 г.

         Учител на годината – 2018 г.

Портфолио на учителя