Фатме Бялева

Фатме Неджипова Стамболиева – Бялева – старши учител по БЕЛ

Завършила ПУ ,,Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив , специалност Българска филология

Притежава V професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 1990 год. от 2010 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя