Юлвие Гегова

Юлвие Мелеимова Гегова – старши учител по математика

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград , специалност  математика

Притежава  V професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 2002 год. от 2014 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя