Юлвие Гърбева

Юлвие Джевдетова Гърбева – старши учител по ХООС

Завършила ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград , специалност  химия и физика

Притежава  V професионално-квалификационна степен

Работи в училището от 1996 год. от 2010 г е на длъжност старши учител

Портфолио на учителя