Портфолио на учителите от СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Създаването на портфолио на учителя позволява да се премине от административна система на оценяване на резултатите от педагогическата дейност към по-обективна система за отчитане на постиженията на учителите в учебната  и извънучебната дейност. Портфолиото е една от формите, които се приближават до реалността и която насочва учителите към самооценяване.

Портфолиото на учителя има предимство пред други документи, защото съдържа доказателства за отразените в него събития. Спектърът на дейността на съвременните учители е толкова широк, че е невъзможно да се съберат заедно всички резултати от учебната и извънучебната дейност. В този случай много помага електронното портфолио, което обединява цялостната дейност на учителите и може да представи всички аспекти от неговата дейност.

Е-портфолия, които са онлайн, носят допълнителна полза, тъй като учениците научават повече за учителя, ако той желае да сподели информация в интернет пространството. Учениците ще знаят какъв е техният учител, възможно е да се гордеят с неговите постижения и да подражават на неговия успех. Както всички портфолия, така и е-портфолиото увеличава самооценката на учителя, възможността да се наблюдава постигнатото от някого от разстояние.

За повече информация прочети – тук: